Rule #1: Life is supposed to be fun!

“Tương tác” với Quảng cáo hộp đèn trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng được tính khi ai đó:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

“Tương tác” với Quảng cáo hộp đèn trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng được tính khi ai đó:

  • di ngón tay của họ trên quảng cáo trong ít nhất 2 giây
  • xem quảng cáo trong ít nhất 2 giây
  • mở rộng hoặc tương tác với quảng cáo
  • xem quảng cáo hai lần trong một lần cướp

Đáp án đúng là: mở rộng hoặc tương tác với quảng cáo

Giải thích : tương tác bị tính phí khi người dùng tương tác với quảng cáo. Đối với không gian quảng cáo có thể mở rộng, “tương tác của người dùng” có nghĩa là người dùng di chuột qua, nhấp hoặc nhấn để mở rộng và quảng cáo có thời gian để tải và được nhìn thấy. Đối với quảng cáo mở rộng trước (như quảng cáo xen kẽ), “tương tác của người dùng” có nghĩa là người dùng tương tác với quảng cáo sau khi quảng cáo hiển thị.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095