Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang dẫn đầu chiến dịch nâng cao nhận thức về thương hiệu cho một công ty xe hơi và bạn muốn tạo tiếng vang cho mẫu xe mới của mình. Bạn cần xem xét chỉ số nào trong báo cáo của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang dẫn đầu chiến dịch nâng cao nhận thức về thương hiệu cho một công ty xe hơi và bạn muốn tạo tiếng vang cho mẫu xe mới của mình. Bạn cần xem xét chỉ số nào trong báo cáo của mình?

  • Số lần hiển thị và chuyển đổi
  • Độ trễ chuyển đổi và giá mỗi chuyển đổi
  • Tỷ lệ nhấp và giá mỗi nhấp chuột
  • Số lần hiển thị, phạm vi tiếp cận, tần suất

Câu trả lời đúng là: Số lần hiển thị, phạm vi tiếp cận, tần suất

Giải thích: Khi bạn đã thiết lập mục tiêu của chiến dịch xây dựng thương hiệu, bạn có thể chọn những vị trí tốt nhất để hiển thị quảng cáo của mình và sau đó đo lường thành công bằng cách theo dõi số lần hiển thị, chuyển đổi và các thống kê khác. Phạm vi tiếp cận là số lượng khách truy cập đã xem một quảng cáo. Phạm vi tiếp cận tăng có nghĩa là quảng cáo được tiếp xúc với nhiều khách hàng tiềm năng hơn, điều này có thể dẫn đến tăng nhận thức. Tần suất là số lần trung bình một khách truy cập đã xem quảng cáo trong một khoảng thời gian.
Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/1722064

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095