Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại danh sách tiếp thị lại nào thường sẽ có lượng người xem cao nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại danh sách tiếp thị lại nào thường sẽ có lượng người xem cao nhất?

  • Người chuyển đổi trong quá khứ
  • Khách truy cập trang sản phẩm
  • Khách truy cập trang chủ
  • Khách truy cập trang danh mục

Câu trả lời đúng là: Khách truy cập trang chủ

Giải thích : Dưới đây là năm danh sách tiếp thị lại mà chúng tôi đề xuất, từ danh sách lớn nhất và rộng nhất sang được nhắm mục tiêu chính xác nhất. Nếu bạn đang sử dụng tiếp thị lại động, các danh sách này sẽ tự động được tạo cho bạn. Nếu bạn đang sử dụng thẻ tiếp thị lại Google Analytics, việc thiết lập danh sách tiếp thị lại được xử lý trong giao diện người dùng Google Analytics. Nhưng các hướng dẫn thiết lập cơ bản cho danh sách tiếp thị lại của bạn đều giống nhau cho dù bạn thiết lập trong Google Analytics hay trong Google Ads.

  • Người xem trang chủ
  • Người xem trang danh mục
  • Người xem trang Sản phẩm hoặc Phiếu mua hàng
  • Người bỏ giỏ hàng
  • Người chuyển đổi trong quá khứ
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095