Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi sử dụng Chiến dịch hiển thị của Google với phương án nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học, bạn có thể tiếp cận nhóm đối tượng nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi sử dụng Chiến dịch hiển thị của Google với phương án nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học, bạn có thể tiếp cận nhóm đối tượng nào?

  • Kỹ sư phần mềm mạng được chứng nhận
  • Sinh viên đại học
  • Cư dân của một thành phố nhất định
  • Nam 27 tuổi

Đáp án đúng là: Nam 27 tuổi

Sử dụng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học với Chiến dịch hiển thị của Google, bạn có thể tiếp cận những người đàn ông 27 tuổi. Bạn có thể nhắm mục tiêu dựa trên độ tuổi, giới tính và trạng thái là phụ huynh.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095