Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tùy chọn đặt giá thầu nào phù hợp nhất cho nhà quảng cáo tập trung vào các mục tiêu tiếp thị phản hồi trực tiếp?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tùy chọn đặt giá thầu nào phù hợp nhất cho nhà quảng cáo tập trung vào các mục tiêu tiếp thị phản hồi trực tiếp?

  • Giá mỗi lần tương tác (CPI)
  • Chi phí cho mỗi lần nhấp chuột
  • Giá mỗi nghìn lần hiển thị hiệu quả (eCPM)
  • giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM)

Câu trả lời đúng là: Giá mỗi nhấp chuột

Giải thích: Một trong những mục tiêu phổ biến nhất của các chủ doanh nghiệp là thúc đẩy doanh số bán hàng và tạo ra khách hàng tiềm năng. Điều này thường có nghĩa là chạy các chiến dịch phản hồi trực tiếp khuyến khích khách hàng theo đuổi một hành động cụ thể – chẳng hạn như mua sản phẩm hoặc đăng ký nhận bản tin. Vì mục tiêu chính của chiến dịch tạo lưu lượng truy cập và chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng là tăng lợi tức đầu tư thông qua chuyển đổi hoặc lưu lượng truy cập vào trang web của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột cho cả chiến dịch được nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh và theo vị trí.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095