Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh nào chạy ở cả khoảng không quảng cáo gốc hoặc không phải khoảng không quảng cáo gốc?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh nào chạy trong cả khoảng không quảng cáo gốc và không phải quảng cáo gốc?

  • Quảng cáo AMPHTML
  • Quảng cáo đã tải lên
  • Quảng cáo hình ảnh
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng là những quảng cáo mà Google tập hợp tự động điều chỉnh kích thước, giao diện và định dạng của chúng để vừa với bất kỳ vị trí quảng cáo gốc hoặc không gốc nào. Đây là lợi ích chính của định dạng quảng cáo hiển thị hình ảnh này.

Định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh nào chạy ở cả khoảng không quảng cáo gốc hoặc không phải khoảng không quảng cáo gốc?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095