Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu John đang thiết lập một chiến dịch video mới, anh ấy nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu John đang thiết lập một chiến dịch video mới, anh ấy nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công nào?

  • Chi phí cho mỗi lần nhấp chuột
  • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem
  • Giá mỗi lần xem
  • Giá mỗi lần tương tác

Câu trả lời đúng là: Giá mỗi lần xem

Giải thích : Đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV) là cách mặc định để đặt số tiền bạn sẽ trả cho quảng cáo video TrueView của mình (khi được tạo bằng AdWords). Với đặt giá thầu CPV, bạn sẽ trả tiền cho lượt xem video và các tương tác video khác (chẳng hạn như nhấp chuột vào lớp phủ gọi hành động, thẻ và biểu ngữ đi kèm), tùy điều kiện nào đến trước.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095