Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại đặt giá thầu nào chỉ có sẵn cho quảng cáo trên Mạng hiển thị?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại đặt giá thầu nào chỉ có sẵn cho quảng cáo trên Mạng hiển thị?

  • Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu
  • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)
  • Giá mỗi lần xem (CPV)
  • Tối đa hóa số lần nhấp
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095