Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu nhà quảng cáo chọn chạy quảng cáo ở định dạng hình ảnh, Google sẽ:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu nhà quảng cáo chọn chạy quảng cáo ở định dạng hình ảnh, Google sẽ:

  • hiển thị những quảng cáo này trên Mạng hiển thị của Google
  • tính một khoản phí bổ sung để phân phát những quảng cáo này
  • hiển thị những quảng cáo này trên Mạng tìm kiếm của Google
  • yêu cầu sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM)
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095