Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể làm gì bằng cách tạo một chiến dịch riêng biệt chỉ được nhắm mục tiêu đến Mạng hiển thị?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể làm gì bằng cách tạo một chiến dịch riêng biệt chỉ được nhắm mục tiêu đến Mạng hiển thị?

  • Đặt giá thầu vị trí riêng biệt ở cấp nhóm quảng cáo
  • Loại trừ các vị trí và danh mục không liên quan
  • Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa cụ thể cho các vị trí tự động
  • Phân bổ ngân sách và kiểm soát chi tiêu hiệu quả hơn trên các chiến dịch
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095