Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng cung cấp những gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng cung cấp những gì?

  • Phạm vi tiếp cận, quy mô, kiểm soát
  • Hoàn thành khả năng kiểm soát và phạm vi tiếp cận quảng cáo
  • Hoàn thành kiểm soát sáng tạo và tính đơn giản
  • Phạm vi tiếp cận, tính đơn giản, tự động hóa

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095