Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây không phải là một thành phần trong tuyên bố giá trị của Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây không phải là một thành phần trong tuyên bố giá trị của Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google?

  • Ý định
  • Máy học
  • Màn biểu diễn
  • Tìm kiếm

Câu trả lời đúng là: Tìm kiếm

Tìm kiếm không phải là một thành phần của đề xuất giá trị của Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google mà là mục đích, máy học và hiệu suất

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095