Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh nào sẽ tự động tạo quảng cáo từ dòng tiêu đề, biểu trưng, hình ảnh và video đã tải lên?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh nào sẽ tự động tạo quảng cáo từ dòng tiêu đề, biểu trưng, hình ảnh và video đã tải lên?

  • Quảng cáo đã tải lên
  • Quảng cáo hình ảnh
  • Quảng cáo AMPHTML
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

Định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng tự động tạo quảng cáo từ các dòng tiêu đề, biểu trưng, ​​hình ảnh và video đã tải lên. Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng cung cấp cho bạn khả năng tải lên nội dung của riêng bạn và tạo quảng cáo phân phát ở tất cả các kích thước vùng quảng cáo, vào cả khoảng không quảng cáo gốc và không phải quảng cáo gốc. Chỉ cần tải lên nội dung của bạn (hình ảnh, video, dòng tiêu đề, biểu trưng và mô tả)

.

.

.

Định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh nào tự động tạo quảng cáo từ dòng tiêu đề, biểu trưng, ​​hình ảnh và video đã tải lên

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095