Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao bạn nên tách chiến dịch trên Mạng hiển thị khỏi chiến dịch trên Mạng tìm kiếm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao bạn nên tách chiến dịch trên Mạng hiển thị khỏi chiến dịch trên Mạng tìm kiếm?

  • Các chiến dịch riêng biệt cho phép nhắm mục tiêu theo vị trí chính xác hơn
  • Các cài đặt chiến dịch khác nhau có thể hiệu quả hơn trên các mạng khác nhau
  • Tỷ lệ nhấp (CTR) thấp hơn trên Mạng hiển thị của Google có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Điểm chất lượng
  • Giá thầu cao hơn cần thiết để thành công trên Mạng hiển thị của Google

Đáp án đúng là: Các cài đặt chiến dịch khác nhau có thể hiệu quả hơn trên các mạng khác nhau

Mỗi chiến lược giá thầu phù hợp với các loại chiến dịch và mục tiêu quảng cáo khác nhau. Với mục đích đặt giá thầu, bạn sẽ muốn xem xét bốn loại mục tiêu cơ bản, cùng với cài đặt chiến dịch hiện tại của mình.

Xem thêm tại https://support.google.com/adwords/answer/2472725

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095