Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu nào nếu bạn muốn tăng doanh thu từ chi tiêu quảng cáo của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu nào nếu bạn muốn tăng doanh thu từ chi tiêu quảng cáo của mình?

  • Tối đa hóa số lần nhấp
  • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS)
  • Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)
  • Giá mỗi hành động (CPA) mục tiêu

Giải thích: ROAS mục tiêu cho phép bạn đặt giá thầu dựa trên lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu. Chiến lược Đặt giá thầu thông minh của AdWords này giúp bạn nhận được nhiều giá trị chuyển đổi hoặc doanh thu hơn với lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu mà bạn đã đặt. Giá thầu của bạn được tối ưu hóa tự động tại thời điểm đấu giá, cho phép bạn điều chỉnh giá thầu cho từng phiên đấu giá.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095