Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trường hợp nào sau đây sẽ đúng nếu bạn cố tải nguồn cấp dữ liệu không có tình trạng còn hàng cho từng sản phẩm lên Google Merchant Center?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trường hợp nào sau đây sẽ đúng nếu bạn cố tải nguồn cấp dữ liệu không có tình trạng còn hàng cho từng sản phẩm lên Google Merchant Center?

 • Hệ thống của Google sẽ gắn cờ cho vấn đề đó kèm theo cảnh báo để bạn giải quyết trong tương lai. Tình trạng sẵn có là thuộc tính bắt buộc.
 • Hệ thống của Google sẽ gắn cờ thuộc tính này như một cảnh báo để bạn giải quyết trong tương lai. Tình trạng còn hàng là một thuộc tính tùy chọn.
 • Hệ thống của Google sẽ từ chối nguồn cấp dữ liệu vì tình trạng còn hàng không phải là một thuộc tính trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.
 • Hệ thống của Google sẽ từ chối nguồn cấp dữ liệu cho đến khi tất cả đều được yêu cầu các thuộc tính được bao gồm. Tình trạng sẵn có là thuộc tính bắt buộc.
 • Câu trả lời đúng là: Hệ thống của Google sẽ từ chối nguồn cấp dữ liệu cho đến khi tất cả các thuộc tính bắt buộc được đưa vào. Tình trạng sẵn có là thuộc tính bắt buộc.

  Nhiều thuộc tính nguồn cấp dữ liệu là bắt buộc. Chúng bao gồm id, tiêu đề, mô tả, liên kết, image_link, tình trạng còn hàng, giá và gtin. Đối với các loại sản phẩm như quần áo, một số quốc gia có thể yêu cầu các thuộc tính bổ sung. Hãy chú ý đến các thuộc tính nguồn cấp dữ liệu bắt buộc. Hệ thống từ chối các nguồn cấp dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ sau 30 ngày.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095