Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không giải quyết các hành vi vi phạm chính sách nhiều lần, chẳng hạn như giá trong nguồn cấp dữ liệu không khớp với giá trên trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không giải quyết các hành vi vi phạm chính sách nhiều lần, chẳng hạn như giá trong nguồn cấp dữ liệu không khớp với giá trên trang web?

 • Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi của bạn sẽ bị tạm ngưng.
 • Tài khoản Google Ads của bạn sẽ bị tạm ngưng.
 • Nguồn cấp dữ liệu của bạn sẽ bị tạm ngưng.
 • Tài khoản Google Merchant Center của bạn sẽ bị tạm ngưng.
 • Câu trả lời đúng là:Tài khoản Google Merchant Center của bạn sẽ bị tạm ngưng vàĐình chỉ tài khoản Google Merchant Center

  Có hai hình thức thực thi đối với chính sách Quảng cáo mua sắm: tạm ngưng tài khoản và từ chối mặt hàng

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095