Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google thực thi các hành vi vi phạm chính sách như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google thực thi các hành vi vi phạm chính sách như thế nào?

 • Từ chối quảng cáo và tạm dừng chiến dịch
 • Từ chối nguồn cấp dữ liệu và tạm dừng mặt hàng
 • Từ chối chiến dịch và tạm dừng quảng cáo
 • Từ chối mặt hàng và tạm ngưng tài khoản
 • Câu trả lời đúng là: Mặt hàng bị từ chối và tạm ngưng tài khoản

  Có hai hình thức thực thi đối với chính sách Quảng cáo mua sắm: tạm ngưng tài khoản và từ chối mặt hàng

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095