Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố tải lên nguồn cấp dữ liệu không có tình trạng còn hàng cho từng sản phẩm trong Google Merchant Center?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố tải lên nguồn cấp dữ liệu không có tình trạng còn hàng cho từng sản phẩm trong Google Merchant Center?

 • Tính sẵn có là thuộc tính bắt buộc nên hệ thống của Google sẽ gắn cờ thuộc tính này như một cảnh báo để bạn giải quyết trong tương lai.
 • Tính sẵn có là thuộc tính tùy chọn nên hệ thống của Google sẽ gắn cờ thuộc tính này là cảnh báo cho bạn cần giải quyết trong tương lai.
 • Tính sẵn có không phải là một thuộc tính trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, vì vậy hệ thống của Google sẽ từ chối nguồn cấp dữ liệu đó.
 • Tính sẵn có là thuộc tính bắt buộc, vì vậy hệ thống của Google sẽ từ chối nguồn cấp dữ liệu cho đến khi tất cả các thuộc tính bắt buộc được đưa vào.
 • Câu trả lời đúng là: Tình trạng còn hàng là thuộc tính bắt buộc nên hệ thống của Google sẽ từ chối nguồn cấp dữ liệu cho đến khi tất cả các thuộc tính bắt buộc được đưa vào.

  Nhiều thuộc tính nguồn cấp dữ liệu là bắt buộc. Chúng bao gồm id, tiêu đề, mô tả, liên kết, image_link, tình trạng còn hàng, giá và gtin. Đối với các loại sản phẩm như quần áo, một số quốc gia có thể yêu cầu các thuộc tính bổ sung. Hãy chú ý đến các thuộc tính nguồn cấp dữ liệu bắt buộc. Hệ thống từ chối các nguồn cấp dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ sau 30 ngày.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095