Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trước khi đầu tư vào chiến dịch truyền thông trả phí, một công ty thể hình muốn xác định xem ứng dụng mới của mình phù hợp như thế nào với chiến lược tiếp thị tổng thể của họ. Công ty nên xem xét hai câu hỏi nào? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trước khi đầu tư vào chiến dịch truyền thông trả phí, một công ty thể hình muốn xác định xem ứng dụng mới của mình phù hợp như thế nào với chiến lược tiếp thị tổng thể của họ.
Công ty nên xem xét hai câu hỏi nào? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Người dùng ứng dụng cảm nhận như thế nào về thương hiệu thể dục?
  • Có bao nhiêu video thể dục đã được tải xuống trong năm ngoái từ quảng cáo ứng dụng trả phí?
  • Một ứng dụng thành công sẽ có tác động gì đến doanh nghiệp?
  • Mục đích duy nhất mà ứng dụng cung cấp cho khách hàng?

Các câu trả lời đúng là: Một ứng dụng thành công sẽ có tác động gì đến việc kinh doanh? Ứng dụng cung cấp cho khách hàng mục đích duy nhất nào?

Giải thích: Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau khi nghĩ về cách ứng dụng của bạn phù hợp với chiến lược tiếp thị tổng thể của bạn:
o Ứng dụng cung cấp tiện ích độc đáo nào cho người tiêu dùng?
o Ứng dụng có đóng một vai trò cụ thể trong hành trình của khách hàng so với các kênh khác như web hoặc tại cửa hàng không?
o Một ứng dụng thành công có tác động gì đến doanh nghiệp?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095