Rule #1: Life is supposed to be fun!

Maria đã hoàn thành phần “Dòng tiêu đề” của tài sản văn bản. Giờ cô cần hoàn thành phần “Mô tả”. Maria phải xem xét những yếu tố nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Maria đã hoàn thành phần “Dòng tiêu đề” của tài sản văn bản. Giờ cô cần hoàn thành phần “Mô tả”.
Maria phải xem xét những yếu tố nào?

  • Mỗi nhóm quảng cáo có thể có 3-5 dòng mô tả, với tối đa 90 ký tự trong mỗi dòng.
  • Mỗi nhóm quảng cáo có thể có 1-5 dòng mô tả, với tối đa 30 ký tự trong mỗi dòng.
  • Mỗi nhóm quảng cáo có thể có 3-5 dòng mô tả, mỗi dòng có tối đa 30 ký tự.
  • Mỗi nhóm quảng cáo có thể có 1-5 dòng mô tả, với tối đa 90 ký tự trong mỗi dòng.

Câu trả lời đúng là: Mỗi nhóm quảng cáo có thể có 1-5 dòng mô tả, với tối đa 90 ký tự trong mỗi dòng.

Giải thích: Trong khi tạo phần mô tả, Maria phải cân nhắc rằng mỗi nhóm quảng cáo có thể có từ một đến năm dòng mô tả, với tối đa 90 ký tự trong mỗi dòng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095