Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một công ty giáo dục đang tải lên nội dung hình ảnh cho Chiến dịch ứng dụng Google của họ. Đâu là 3 nguyên tắc mà họ nên làm theo để tối ưu hóa kiểu kết hợp tài sản hình ảnh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một công ty giáo dục đang tải lên nội dung hình ảnh cho Chiến dịch ứng dụng Google của họ. Đâu là 3 nguyên tắc mà họ nên làm theo để tối ưu hóa kiểu kết hợp tài sản hình ảnh?

  • Bao gồm các đường viền lớn để hình ảnh rõ nét.
  • Bao gồm văn bản lớn để có thể tiếp cận.
  • Bao gồm tối đa 20 hình ảnh cho phạm vi bảo hiểm.
  • Bao gồm các hình ảnh có mật độ điểm ảnh cao để hiển thị.
  • Bao gồm các huy hiệu cửa hàng ứng dụng và biểu tượng thương hiệu để tạo uy tín.

Các câu trả lời đúng là: Bao gồm tối đa 20 hình ảnh để phủ sóng , Bao gồm hình ảnh có mật độ điểm ảnh cao để hiển thị và Bao gồm huy hiệu cửa hàng ứng dụng và biểu trưng thương hiệu để tạo uy tín.

Giải thích: Tải lên tối đa 20 hình ảnh và cung cấp cả nội dung hình vuông và ngang để làm cho chiến dịch của bạn đa dạng hơn và tăng mức độ phù hợp cho quảng cáo của bạn. Để có hình ảnh chất lượng cao hơn, hãy tăng gấp đôi kích thước của vị trí đặt quảng cáo (hoặc sử dụng gấp đôi số pixel). Ví dụ: tải lên hình ảnh có kích thước 640 × 100 thay vì 320 × 50. Tránh quá nhiều khoảng trắng hoặc các đường viền lớn trong khung hình ảnh. Bao gồm các huy hiệu cửa hàng ứng dụng và biểu trưng của bạn để tạo uy tín cho quảng cáo của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095