Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lilly đã thêm tài sản văn bản và hình ảnh vào nhóm quảng cáo trong Chiến dịch ứng dụng của Google, nhưng cô lại không có video để tải lên. Chiến dịch ứng dụng của cô ấy có thể thực hiện hành động nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lilly đã thêm tài sản văn bản và hình ảnh vào nhóm quảng cáo trong Chiến dịch ứng dụng của Google, nhưng cô lại không có video để tải lên. Chiến dịch ứng dụng của cô ấy có thể thực hiện hành động nào sau đây?

  • Loại bỏ hoàn toàn quảng cáo video và tập trung vào các nội dung quảng cáo đã gửi khác.
  • Tự động ghi lại một số cảnh của ứng dụng và sử dụng nó cho quảng cáo video.
  • Thu thập thông tin YouTube để biết video có liên quan đến ứng dụng và sử dụng nó cho quảng cáo video.
  • Tự động tạo video dựa trên nội dung và thông tin của App Store hoặc Google Play.

Câu trả lời đúng là: Tự động tạo video dựa trên nội dung và thông tin của App Store hoặc Google Play.

Giải thích: Nếu không có video nào được tải lên, Google Ads có thể sử dụng nội dung từ danh sách cửa hàng ứng dụng của bạn để tạo quảng cáo video cho chiến dịch của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095