Rule #1: Life is supposed to be fun!

Janelle đang chạy một Chiến dịch ứng dụng của Google và cô biết rằng mặc dù công nghệ máy học hỗ trợ đắc lực cho chiến dịch, nhưng thông tin do cô cung cấp trong vai trò nhà tiếp thị cũng đóng vai trò rất quan trọng. Janelle có thể giúp công nghệ máy học đạt được kết quả thành công bằng ba cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Janelle đang chạy một Chiến dịch ứng dụng của Google và cô biết rằng mặc dù công nghệ máy học hỗ trợ đắc lực cho chiến dịch, nhưng thông tin do cô cung cấp trong vai trò nhà tiếp thị cũng đóng vai trò rất quan trọng.
Janelle có thể giúp công nghệ máy học đạt được kết quả thành công bằng ba cách nào (Hãy chọn ba đáp án)

  • Janelle có thể điều chỉnh giá thầu hàng ngày để đảm bảo chiến dịch luôn đạt mục tiêu.
  • Janelle có thể đặt nhắm mục tiêu theo vị trí ở cấp nhóm quảng cáo.
  • Janelle có thể cung cấp cho hệ thống lượng dữ liệu và thời gian dồi dào.
  • Janelle có thể phát triển chiến lược chiến dịch theo thời gian.
  • Janelle có thể đặt giá thầu và ngân sách một cách chiến lược.

Các câu trả lời đúng là: Janelle có thể cung cấp cho hệ thống nhiều dữ liệu và thời gian , Janelle có thể phát triển chiến lược chiến dịch theo thời gian Janelle có thể đặt giá thầu và ngân sách một cách chiến lược.

Giải thích: Có ba hướng dẫn chính trong hành trình đạt đến sự xuất sắc của Chiến dịch ứng dụng, trong đó đầu tiên là đặt ra các ranh giới phù hợp. Cách đơn giản nhất để nhà tiếp thị hướng dẫn học máy đến thành công là đặt giá thầu và ngân sách phù hợp. Khi bạn đã đặt giá thầu và ngân sách cho Chiến dịch ứng dụng của mình, hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp cho hệ thống học máy hai thứ mà hệ thống này cần nhất, Dữ liệu và Thời gian để học từ dữ liệu đó. Chiến lược đằng sau Chiến dịch ứng dụng của bạn có thể sẽ thay đổi theo thời gian và công việc của bạn với tư cách là nhà tiếp thị là đặt ra các ranh giới cho phù hợp.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095