Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi tạo Chiến dịch ứng dụng của Google, yếu tố nào quyết định chiến lược đặt giá thầu của chiến dịch?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi tạo Chiến dịch ứng dụng của Google, yếu tố nào quyết định chiến lược đặt giá thầu của chiến dịch?

  • Số lượt tải xuống mà ứng dụng có.
  • Tiêu chuẩn ngành cho ứng dụng cụ thể đó.
  • Tổng giá trị của ngân sách chiến dịch.
  • Cài đặt người dùng mục tiêu của chiến dịch.

Câu trả lời đúng là: Cài đặt người dùng mục tiêu của chiến dịch

Giải thích: Sử dụng các mục tiêu bạn đã xác định sẽ giúp xác định trọng tâm và cài đặt người dùng mục tiêu trong chiến dịch của bạn. Đến lượt nó, những lựa chọn đó sẽ xác định chiến lược đặt giá thầu chiến dịch của bạn. Chiến lược đặt giá thầu của bạn sẽ được tự động chọn dựa trên trọng tâm chiến dịch và người dùng mục tiêu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095