Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong số những thói quen đo lường sau đây, đâu là ba thói quen tốt cho một cá nhân hoặc công ty? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong số những thói quen đo lường sau đây, đâu là ba thói quen tốt cho một cá nhân hoặc công ty? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

  • Chỉ xem dữ liệu hàng tháng hoặc lâu hơn
  • Mang dữ liệu đến tất cả các cuộc họp của bạn
  • Chạy thử nghiệm liên tục
  • Khuyến khích học hỏi từ thất bại

Các câu trả lời đúng là: Mang dữ liệu đến tất cả các cuộc họp của bạn , Chạy thử nghiệm liên tục và Khuyến khích học hỏi từ thất bại

Giải thích: Để xây dựng một tổ chức thực sự dựa trên dữ liệu, bất kể quy mô công ty như thế nào, điều quan trọng là phải trau dồi thói quen đo lường của từng cá nhân. Dưới đây là một số thói quen mà bất kỳ ai, bất kể vai trò của họ trong tổ chức, đều có thể áp dụng:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095