Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong mục Quản lý dữ liệu, bạn cần thực hiện các bước nào để tải một nguồn cấp dữ liệu mới lên hồ sơ Studio?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong mục Quản lý dữ liệu, bạn cần thực hiện các bước nào để tải một nguồn cấp dữ liệu mới lên hồ sơ Studio?

  • Chọn Nguồn cấp dữ liệu mới và sau đó nhấp vào “Bắt đầu nhập”
  • Chọn một nguồn hiện có và cập nhật nội dung với nguồn cấp dữ liệu mới
  • Chọn “Trường hồ sơ mới” và nhập tên vào trường văn bản
  • Chọn Nội dung mới, sau đó chọn Nguồn nội dung và nhấp vào “Bắt đầu nhập”

Câu trả lời đúng là: Chọn Nội dung mới, sau đó chọn Nguồn nội dung và nhấp vào “Bắt đầu nhập”

Giải thích : Chuyển đến bước Quản lý dữ liệu của quy trình làm việc Nội dung động. Trong phần Nguồn cấp dữ liệu, hãy nhấp vào nút Nội dung mới. Bạn sẽ được chuyển sang Bước 1: Chọn nguồn. Chọn nguồn Nội dung, Tệp cục bộ: Sử dụng với tệp CSV hoặc XML.

Chọn hộp bên cạnh nguồn cấp dữ liệu bạn muốn sử dụng và nhấp vào Chọn bảng tính. Nếu nguồn cấp dữ liệu của bạn không được liệt kê, hãy đảm bảo rằng nguồn cấp dữ liệu được chia sẻ với các địa chỉ email như đã lưu ý trong cửa sổ. Trong menu thả xuống Trang tính, hãy chọn tên của tab bảng tính mà bạn muốn tải lên . Tệp từ xa: Trong trường Đường dẫn, nhập đường dẫn đến tệp từ xa. Nhấp vào Bắt đầu nhập . Sau khi nhập xong, bản tóm tắt và bản xem trước của nguồn nội dung của bạn sẽ xuất hiện. Xem lại thông tin. Nếu bạn hài lòng với nội dung, hãy nhấp vào Tiếp tục >>.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/2871720

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095