Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cấp độ quyền truy cập nào của người dùng cho phép thực hiện quyền đọc và ghi để tạo hoặc chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu và hồ sơ động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cấp độ quyền truy cập nào của người dùng cho phép thực hiện quyền đọc và ghi để tạo hoặc chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu và hồ sơ động?

  • Trình đọc nội dung
  • Người dùng nội dung động
  • Nội dung viết
  • Chủ sở hữu nội dung

Câu trả lời đúng là: Chủ sở hữu nội dung

Giải thích: Chủ sở hữu nội dung được phép truy cập đọc và ghi để tạo hoặc chỉnh sửa hồ sơ động và nguồn cấp dữ liệu.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/184854

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095