Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một quảng cáo động có thể liên kết đến bao nhiêu hồ sơ Studio?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một quảng cáo động có thể liên kết đến bao nhiêu hồ sơ Studio?

  • 2
  • Vô hạn
  • 3
  • 1

Câu trả lời đúng là: 1

Giải thích : Quảng cáo động được tạo bằng Studio, tích hợp liền mạch với Campaign Manager. Hồ sơ studio Một tập hợp các quy tắc và bản đồ giữa các yếu tố quảng cáo và nội dung, được tạo trong Studio. Trong hồ sơ, bạn có thể thêm các trường hồ sơ hoặc nguồn cấp dữ liệu động cần thiết cho chiến lược động của mình. Quảng cáo động chỉ có thể được liên kết với một hồ sơ studio.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/2691686

.

.

.

Một quảng cáo động có thể được liên kết với bao nhiêu hồ sơ Studio?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095