Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong hai tình huống nào thì nhà quảng cáo nên chạy chiến dịch tập trung vào hành động trong ứng dụng? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong hai tình huống nào thì nhà quảng cáo nên chạy chiến dịch tập trung vào hành động trong ứng dụng? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Một ứng dụng du lịch đang tìm cách tăng cơ sở người dùng của họ lên 50% trong sáu tháng tới.
  • Một ứng dụng giải trí cung cấp lượt xem video không giới hạn cho người dùng.
  • Một ứng dụng hẹn hò kiếm được $ 50 doanh thu mỗi khi người dùng ứng dụng nâng cấp lên cấp Premium.
  • Một ứng dụng ngân hàng biết những người sử dụng ứng dụng này để gửi séc có nhiều khả năng trở thành khách hàng trung thành.

Câu trả lời đúng là: Ứng dụng hẹn hò kiếm được 50 đô la doanh thu mỗi khi người dùng ứng dụng nâng cấp lên cấp Premium Ứng dụng ngân hàng biết những người sử dụng ứng dụng để gửi séc có nhiều khả năng vẫn là khách hàng trung thành.

Giải thích: Trong trường hợp này, tập trung vào các hành động trong ứng dụng có nghĩa là chiến dịch sẽ tối ưu hóa cho những người dùng có khả năng thực hiện một hành động cụ thể trong ứng dụng, tập trung vào việc thực hiện các hành động đó với giá mỗi hành động (tCPA) mục tiêu của bạn. Bằng cách chọn các hành động trong ứng dụng làm trọng tâm của chiến dịch, bạn muốn thu hút người dùng cài đặt ứng dụng và có khả năng thực hiện các hành động trong ứng dụng mà bạn chọn. Khi chọn các hành động trong ứng dụng, bạn sẽ tự động được hỏi, “Những hành động nào quan trọng nhất đối với bạn?” Sau đó, bạn có thể chọn một sự kiện từ danh sách các sự kiện chuyển đổi mà bạn đã xác định trong công cụ theo dõi phân tích của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095