Rule #1: Life is supposed to be fun!

Gordon đang chạy Chiến dịch ứng dụng của Google cho một nhà xuất bản tin tức và anh thu được 200 lượt đăng ký duy nhất trong 30 ngày qua. Dữ liệu chuyển đổi này liệu có đủ để máy đạt được hiệu suất tối ưu không?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Gordon đang chạy Chiến dịch ứng dụng của Google cho một nhà xuất bản tin tức và anh thu được 200 lượt đăng ký duy nhất trong 30 ngày qua. Dữ liệu chuyển đổi này liệu có đủ để máy đạt được hiệu suất tối ưu không?

  • Đúng. Hệ thống cần tối thiểu 30 sự kiện chuyển đổi duy nhất trong 30 ngày.
  • Không. Hệ thống cần tối thiểu 3.000 sự kiện chuyển đổi duy nhất trong 30 ngày.
  • Đúng. Hệ thống cần tối thiểu 10 sự kiện chuyển đổi duy nhất trong 30 ngày.
  • Không. Hệ thống cần tối thiểu 300 sự kiện chuyển đổi duy nhất trong 30 ngày.

Câu trả lời đúng là: Không. Hệ thống cần tối thiểu 300 sự kiện chuyển đổi duy nhất trong 30 ngày.

Giải thích: Để chiến dịch chạy tốt, bạn cần có ít nhất 300 sự kiện chuyển đổi duy nhất do người dùng hoàn thành (cài đặt hoặc hành động trong ứng dụng) trong khoảng thời gian 30 ngày. Các sự kiện chuyển đổi xảy ra thường xuyên hơn có nghĩa là Google Ads có nhiều dữ liệu hơn để học cách tìm người dùng mới thực hiện hành động đó.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095