Rule #1: Life is supposed to be fun!

Có thể chạy một lúc tối đa bao nhiêu thử nghiệm trang thông tin ứng dụng đã bản địa hóa trong Google Play?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Có thể chạy một lúc tối đa bao nhiêu thử nghiệm trang thông tin ứng dụng đã bản địa hóa trong Google Play?

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Câu trả lời đúng là: 5

Giải thích: Đối với Google Play, bạn có khả năng tạo danh sách cửa hàng theo quốc gia và bạn có thể chạy tối đa năm thử nghiệm danh sách cửa hàng được bản địa hóa để khám phá thành phần văn bản và đồ họa nào hoạt động tốt nhất.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095