Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là lợi ích của việc xác định những người dùng ứng dụng đem lại nhiều giá trị lâu dài trong Chiến dịch ứng dụng của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là lợi ích của việc xác định những người dùng ứng dụng đem lại nhiều giá trị lâu dài trong Chiến dịch ứng dụng của Google?

  • Chỉ tập trung nỗ lực tiếp thị vào những người dùng đã thường xuyên tương tác với một ứng dụng.
  • Chủ động nhắm mục tiêu đến khán giả bằng nội dung video hấp dẫn nhất.
  • Gửi thông báo đẩy cho những người dùng có giá trị cao, nhắc họ sử dụng một ứng dụng.
  • Tập trung các chiến lược tiếp thị vào những người dùng tương tự, những người mang lại giá trị lâu dài cho doanh nghiệp.

Đáp án đúng là: Tập trung các chiến lược tiếp thị vào những người dùng tương tự, những người mang lại giá trị lâu dài cho một doanh nghiệp.

Giải thích: Khám phá giá trị lâu dài của khách hàng bằng cách đo lường giá trị của những hành động họ thực hiện theo thời gian. Khi bạn đã xác định đủ người dùng có giá trị lâu dài cao, bạn có thể tập trung chiến lược tiếp thị của mình vào những người dùng tương tự có khả năng mang lại giá trị lâu dài nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095