Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thông thường, đâu là điểm tương tác cuối cùng mà bạn có thể tác động đến quyết định cài đặt ứng dụng của người dùng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thông thường, đâu là điểm tương tác cuối cùng mà bạn có thể tác động đến quyết định cài đặt ứng dụng của người dùng?

  • Quảng cáo chiến dịch ứng dụng
  • Trang web nơi ứng dụng được giới thiệu
  • Nỗ lực tiếp thị ngoại tuyến
  • Danh sách cửa hàng ứng dụng

Câu trả lời đúng là: Danh sách cửa hàng ứng dụng

Giải thích: Tạo trải nghiệm người dùng lần đầu tiên hấp dẫn bắt đầu trong cửa hàng ứng dụng, trước khi tải xuống. Đảm bảo rằng tiêu đề ứng dụng, mô tả, biểu tượng, đồ họa nổi bật, ảnh chụp màn hình và video của bạn cung cấp sự trình bày rõ ràng và chính xác về trải nghiệm ứng dụng của bạn. Điều quan trọng là đầu tư vào danh sách cửa hàng ứng dụng của bạn vì đây là cơ hội cuối cùng để ảnh hưởng đến quyết định cài đặt ứng dụng của người dùng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095