Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong các phương pháp kể chuyện nên dùng cho các chiến dịch YouTube, phương pháp nào dùng quảng cáo sáng tạo định dạng dài để truyền tải thông điệp của thương hiệu, sau đó dùng các quảng cáo ngắn hơn để nhấn mạnh thông điệp đó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong các phương pháp kể chuyện nên dùng cho các chiến dịch YouTube, phương pháp nào dùng quảng cáo sáng tạo định dạng dài để truyền tải thông điệp của thương hiệu, sau đó dùng các quảng cáo ngắn hơn để nhấn mạnh thông điệp đó?

  • Phương pháp chọc tức, khuếch đại, tiếng vang
  • Phương pháp kể chuyện trực tiếp
  • Phương pháp câu trả lời / người dùng / câu hỏi
  • Phương pháp kể chuyện tiếp theo

Đáp án đúng là: Phương pháp kể chuyện tiếp theo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095