Rule #1: Life is supposed to be fun!

Myra muốn tiếp cận người tiêu dùng mà công ty của cô ấy đã có sẵn trong CRM của họ. Giải pháp đối tượng có mục đích nào trên YouTube…

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Myra muốn tiếp cận người tiêu dùng mà công ty của cô ấy đã có sẵn trong CRM của họ. Giải pháp đối tượng có mục đích nào trên YouTube…

  • Đối tượng trực tiếp của người tiêu dùng và đối tượng mới
  • Đối tượng mua hàng và trả lại chung
  • Đối tượng ứng viên lý tưởng và đối tượng CRM
  • Đối sánh khách hàng và đối tượng tương tự

Câu trả lời đúng là: Đối sánh khách hàng và Đối tượng tương tự

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095