Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khung trình tự nào của quảng cáo video tập trung vào vị trí của người xem và hành động họ đang thực hiện khi tương tác với quảng cáo YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khung trình tự nào của quảng cáo video tập trung vào vị trí của người xem và hành động họ đang thực hiện khi tương tác với quảng cáo YouTube?

  • Ý tưởng
  • Tiêu thụ
  • Chỉ đạo
  • Ngữ cảnh

Câu trả lời đúng là: Ngữ cảnh

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095