Rule #1: Life is supposed to be fun!

Landon đang làm việc cho một công ty quảng cáo trực tuyến và tin rằng YouTube sẽ là một sự bổ sung hiệu quả trong chiến lược quảng cáo cho vị khách hàng của mình vì anh biết YouTube có phạm vi tiếp cận mở rộng đến hai tỷ người dùng đang hoạt động mỗi tháng và có những cải tiến mới gần đây giúp tăng số lượng người dùng. Landon có thể chia sẻ hai cải tiến thế hệ tiếp theo nào với khách hàng của mình? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Landon đang làm việc cho một công ty quảng cáo trực tuyến và tin rằng YouTube sẽ là một sự bổ sung hiệu quả trong chiến lược quảng cáo cho vị khách hàng của mình vì anh biết YouTube có phạm vi tiếp cận mở rộng đến hai tỷ người dùng đang hoạt động mỗi tháng và có những cải tiến mới gần đây giúp tăng số lượng người dùng.
Landon có thể chia sẻ hai cải tiến thế hệ tiếp theo nào với khách hàng của mình? (Chọn hai.)

  • Đấu giá hành động trực tiếp
  • VR 360
  • Mô phỏng bảng điều khiển trò chơi
  • YouTube trên màn hình TV
  • Phát trực tiếp trên thiết bị di động

Câu trả lời đúng là: YouTube trên màn hình TV và Phát trực tiếp trên thiết bị di động

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095