Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mira giải thích với khách hàng của mình về cách YouTube giúp các thương hiệu tiếp cận với những khách hàng và khách hàng tiềm năng hấp dẫn nhất bằng cách hỗ trợ các thương hiệu này sử dụng dữ liệu thời gian thực và các tín hiệu mạnh mẽ để trở thành những người kể chuyện hiệu quả hơn. Cô ấy nên đề cập đến lợi ích nào khác của các giải pháp đối tượng trên YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mira giải thích với khách hàng của mình về cách YouTube giúp các thương hiệu tiếp cận với những khách hàng và khách hàng tiềm năng hấp dẫn nhất bằng cách hỗ trợ các thương hiệu này sử dụng dữ liệu thời gian thực và các tín hiệu mạnh mẽ để trở thành những người kể chuyện hiệu quả hơn.
Cô ấy nên đề cập đến lợi ích nào khác của các giải pháp đối tượng trên YouTube?

  • Các khoản tín dụng miễn phí của Google
  • Giới hạn ngân sách thấp hơn
  • Phạm vi tiếp cận thiết bị chéo

Câu trả lời đúng là: Phạm vi tiếp cận thiết bị chéo

.

.

.

Mira đã giải thích với một khách hàng mới về cách YouTube có thể giúp các thương hiệu tiếp cận những khách hàng và khách hàng tiềm năng hấp dẫn nhất bằng cách giúp họ khai thác dữ liệu thời gian thực và các tín hiệu mạnh mẽ để trở thành người kể chuyện hiệu quả hơn. Cô ấy nên đề cập đến lợi ích nào khác của các giải pháp đối tượng trên YouTube

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095