Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong các kỹ năng sau đây, nhà tiếp thị đóng góp ba kỹ năng nào khi làm việc cùng công nghệ máy học?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong các kỹ năng sau đây, nhà tiếp thị đóng góp ba kỹ năng nào khi làm việc cùng công nghệ máy học?

  • Hiệu quả
  • Tỉ lệ
  • Chiến lược
  • Sáng tạo
  • Cài đặt mục tiêu

Các câu trả lời đúng là: Chiến lược , Sáng tạo Thiết lập mục tiêu

Giải thích: Chiến lược, sáng tạo và thiết lập mục tiêu là ba kỹ năng mà tiếp thị mang lại khi làm việc với máy học.

.

.

.

Trong các kỹ năng sau đây, nhà tiếp thị đóng góp 3 kỹ năng nào khi làm việc cùng công nghệ máy học

Ba kỹ năng nào mà nhà tiếp thị đưa ra khi làm việc với máy học

Khi làm việc với công nghệ máy học, nhà tiếp thị sử dụng 3 kỹ năng nào (Hãy chọn ba đáp án).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095