Rule #1: Life is supposed to be fun!

Poppy đang thiết lập Chiến dịch ứng dụng và cô ấy muốn có được một lượng lớn người dùng đồng thời tạo ra nhiều lượt mua hàng trong ứng dụng. Poppy cần chọn những tùy chọn cài đặt nào sau đây để đạt được mục tiêu tiếp thị của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Poppy đang thiết lập Chiến dịch ứng dụng và cô ấy muốn có được một lượng lớn người dùng đồng thời tạo ra nhiều lượt mua hàng trong ứng dụng. Poppy cần chọn những tùy chọn cài đặt nào sau đây để đạt được mục tiêu tiếp thị của mình?

  • Tập trung vào “Hành động trong ứng dụng” trong khi nhắm mục tiêu “Người dùng đã tương tác với ứng dụng trước đây”.
  • Tập trung vào “Số lượt cài đặt” trong khi nhắm mục tiêu “Tất cả người dùng”.
  • Tập trung vào “Hành động trong ứng dụng”.
  • Tập trung vào “Số lượt cài đặt” trong khi nhắm mục tiêu “Người dùng có khả năng thực hiện một hành động trong ứng dụng cụ thể”.

Câu trả lời đúng là: Tập trung vào “Số lượt cài đặt” trong khi nhắm mục tiêu “Người dùng có khả năng thực hiện một hành động trong ứng dụng cụ thể”.

Giải thích: Poppy nên tập trung vào “Số lượt cài đặt” trong khi nhắm mục tiêu “Người dùng có khả năng thực hiện một hành động trong ứng dụng cụ thể nếu cô ấy muốn có được một lượng lớn người dùng đồng thời tạo ra nhiều lượt mua hàng trong ứng dụng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095