Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người quản lý tài khoản của Nicky yêu cầu cô thêm một lớp phủ văn bản nhỏ hoặc không thêm lớp phủ văn bản vào tài sản hình ảnh mà cô đang sử dụng trong Chiến dịch ứng dụng của Google. Tại sao người quản lý lại yêu cầu như vậy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người quản lý tài khoản của Nicky yêu cầu cô thêm một lớp phủ văn bản nhỏ hoặc không thêm lớp phủ văn bản vào tài sản hình ảnh mà cô đang sử dụng trong Chiến dịch ứng dụng của Google. Tại sao người quản lý lại yêu cầu như vậy?

  • Nội dung hình ảnh có xu hướng tải chậm hơn trên thiết bị di động khi có lớp phủ văn bản.
  • Nội dung hình ảnh có lớp phủ văn bản chỉ có thể được hiển thị trên một số khoảng không quảng cáo của Google.
  • Chính sách của Google Ads không cho phép nhiều hơn 25% văn bản lớp phủ trên một nội dung hình ảnh.
  • Văn bản có kích thước lớn hoặc rất dài trong nội dung hình ảnh có thể làm giảm trải nghiệm hình ảnh của người xem về quảng cáo.

Câu trả lời đúng là: Văn bản có kích thước lớn hoặc rất dài trong nội dung hình ảnh có thể làm giảm trải nghiệm hình ảnh của người xem về quảng cáo.

Giải thích: Sử dụng lớp phủ văn bản tối thiểu, nếu bạn sử dụng bất kỳ lớp phủ nào. Văn bản có kích thước lớn hoặc rất dài trong nội dung hình ảnh có thể làm giảm trải nghiệm hình ảnh của người xem về quảng cáo, vì vậy, hãy tránh chồng chéo văn bản lớn lên hình ảnh.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095