Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào tóm tắt nội dung chính của Chiến dịch ứng dụng của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào tóm tắt nội dung chính của Chiến dịch ứng dụng của Google?

  • Một loại quảng cáo thủ công trong Google Ads cho phép các nhà quảng cáo hiển thị biểu ngữ độc quyền trên Google Play.
  • Một công cụ của Google tự động tạo ứng dụng dựa trên trang web của nhà quảng cáo và nội dung được cung cấp.
  • Một nền tảng trong Google Ads cho phép các nhà quảng cáo quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của họ độc quyền trên các ứng dụng mà họ không sở hữu.
  • Một loại quảng cáo tự động trong Google Ads được thiết kế để giúp nhà quảng cáo thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng và lượt chuyển đổi trong ứng dụng.

Câu trả lời đúng là: Một loại quảng cáo tự động trong Google Ads được thiết kế để giúp nhà quảng cáo thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng và lượt chuyển đổi trong ứng dụng.

Giải thích: Chiến dịch ứng dụng là một loại quảng cáo tự động trong Google Ads được thiết kế để giúp nhà quảng cáo thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng và lượt chuyển đổi trong ứng dụng trên tất cả khoảng không quảng cáo của Google.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095