Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên lưu ý điều gì khi lựa chọn sự kiện để đo lường trong Chiến dịch ứng dụng của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên lưu ý điều gì khi lựa chọn sự kiện để đo lường trong Chiến dịch ứng dụng của Google?

  • Chọn một sự kiện có giá trị quan trọng, bất kể tần suất nó xảy ra.
  • Chọn một sự kiện có giá trị thấp xảy ra trên cơ sở rất quan trọng.
  • Chọn một sự kiện có thể được so sánh với các ứng dụng tương tự.
  • Chọn một sự kiện quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn và thường xuyên xảy ra.

Câu trả lời đúng là: Chọn một sự kiện quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn và thường xuyên xảy ra.

Giải thích: Tốt nhất là chọn một sự kiện quan trọng đối với doanh nghiệp và xảy ra nhiều để có đủ dữ liệu nhằm tối ưu hóa mục tiêu của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095