Rule #1: Life is supposed to be fun!

Paul yêu cầu nhóm của mình bật và báo cáo lượt chuyển đổi xem hết trong Chiến dịch ứng dụng của Google mà khách hàng đang chạy. Tại sao cần phải xem xét lượt chuyển đổi xem hết?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Paul yêu cầu nhóm của mình bật và báo cáo lượt chuyển đổi xem hết trong Chiến dịch ứng dụng của Google mà khách hàng đang chạy. Tại sao cần phải xem xét lượt chuyển đổi xem hết?

  • Họ mở khóa các tùy chọn phân đoạn bổ sung cho các vị trí xuất hiện trên YouTube.
  • Chúng là một cách hiệu quả để so sánh trực tiếp dữ liệu chuyển đổi với các doanh nghiệp tương tự.
  • Họ cung cấp thông tin chi tiết về nội dung video, vì vậy những nội dung hoạt động tốt nhất có thể được ưu tiên.
  • Chúng cung cấp thêm dữ liệu chuyển đổi để có thể đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn.

Câu trả lời đúng là: Chúng cung cấp thêm dữ liệu chuyển đổi để có thể đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn.

Giải thích: Thông tin chi tiết về đo lường có thể giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn – nếu bạn biết cách áp dụng chúng. Đó là lý do tại sao chuyển đổi xem qua quan trọng cần bao gồm để có thêm dữ liệu chuyển đổi, để có thể đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095