Rule #1: Life is supposed to be fun!

Henry đã chạy một Chiến dịch ứng dụng của Google trong nhiều ngày và anh nhận thấy rằng chiến dịch vẫn ở trong giai đoạn đang tìm hiểu. Điều gì khiến cho một Chiến dịch ứng dụng ở trong giai đoạn đang tìm hiểu một thời gian dài?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Henry đã chạy một Chiến dịch ứng dụng của Google trong nhiều ngày và anh nhận thấy rằng chiến dịch vẫn ở trong giai đoạn đang tìm hiểu. Điều gì khiến cho một Chiến dịch ứng dụng ở trong giai đoạn đang tìm hiểu một thời gian dài?

  • Tên chiến dịch
  • Cài đặt ngôn ngữ
  • Chỉ cung cấp nội dung văn bản
  • Ngân sách thấp

Câu trả lời đúng là: Ngân sách thấp

Giải thích: Chiến dịch ngân sách thấp có thể vẫn ở trong giai đoạn tìm hiểu trong một thời gian dài vì nó thu thập đủ chuyển đổi. Chiến dịch có ngân sách cao có thể sẽ tích lũy các sự kiện chuyển đổi nhanh hơn, giúp chiến dịch tăng nhanh hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095