Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong các định dạng quảng cáo có thể sử dụng trên Mạng Hiển thị của Google, định dạng nào sẽ tự động điều chỉnh kích thước cho phù hợp nhất với không gian có sẵn trên trang?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong các định dạng quảng cáo có thể sử dụng trên Mạng Hiển thị của Google, định dạng nào sẽ tự động điều chỉnh kích thước cho phù hợp nhất với không gian có sẵn trên trang?

  • Quảng cáo được tải lên
  • Quảng cáo AMPHTML
  • Quảng cáo hiển thị thích ứng
  • Quảng cáo dạng hình ảnh

.

.

.

.

.

.

Định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh nào điều chỉnh theo không gian quảng cáo có sẵn?

Định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh nào điều chỉnh cho phù hợp với không gian quảng cáo có sẵn?

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo hiển thị thích ứng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095