Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động của Google Ads để tận dụng ngân sách quảng cáo của mình một cách tốt nhất. Hai lợi ích khi sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động là gì (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động của Google Ads để tận dụng ngân sách quảng cáo của mình một cách tốt nhất.
Hai lợi ích khi sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động là gì (Chọn hai.)

  • Kiểm soát thủ công
  • Máy học
  • Đề xuất đặt giá thầu
  • Đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá
  • Phần mở rộng liên kết trang web

Bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động của Google Ads để sử dụng ngân sách quảng cáo của mình một cách tốt nhất. Hai lợi ích khi sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095