Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà tiếp thị đang theo dõi doanh thu được tạo ra từ chiến dịch của anh ấy. Anh ấy muốn nhận được một khoản lợi tức đầu tư cụ thể từ mức chi tiêu quảng cáo hàng tháng. Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào sẽ đáp ứng nhu cầu của anh ấy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà tiếp thị đang theo dõi doanh thu được tạo ra từ chiến dịch của anh ấy. Anh ấy muốn nhận được một khoản lợi tức đầu tư cụ thể từ mức chi tiêu quảng cáo hàng tháng.
Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào sẽ đáp ứng nhu cầu của anh ấy?

  • Chiến lược đặt giá thầu tập trung vào doanh thu
  • Chiến lược đặt giá thầu dựa vào sự nhận biết
  • Chiến lược giá thầu tập trung vào việc chuyển đổi
  • Chiến lược đặt giá thầu tập trung vào việc khiến người dùng cân nhắc

.

.

.

Một nhà tiếp thị đang theo dõi doanh thu do chiến dịch của anh ấy tạo ra. Anh ấy muốn nhận được khoản lợi tức đầu tư cụ thể từ mức chi tiêu quảng cáo mỗi tháng. Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào sẽ đáp ứng được nhu cầu của anh ấy

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095