Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loretta là giám đốc quảng cáo của một công ty lớn chuyên cung cấp dịch vụ bữa ăn dinh dưỡng. Cô ấy đang thiết lập Chiến dịch hiển thị của Google để xác định và tương tác với một số lượng lớn đối tượng, nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường của họ.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loretta là giám đốc quảng cáo của một công ty lớn chuyên cung cấp dịch vụ bữa ăn dinh dưỡng. Cô ấy đang thiết lập Chiến dịch hiển thị của Google để xác định và tương tác với một số lượng lớn đối tượng, nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường của họ.
Phát biểu nào mô tả chính xác nhất về phạm vi tiếp cận mà Chiến dịch hiển thị của Google có thể đem đến cho Loretta?

  • Chiến dịch giúp cô ấy tiếp cận hơn 75% người dùng Internet trong khu vực trên hàng ngàn ứng dụng và trang web.
  • Chiến dịch giúp cô ấy tiếp cận hơn 90% người dùng Internet trong vùng trên hàng ngàn ứng dụng và trang web.
  • Chiến dịch giúp cô ấy tiếp cận hơn 75% người dùng Internet trong nước trên hàng triệu ứng dụng và trang web.
  • Chiến dịch giúp cô ấy tiếp cận hơn 90% người dùng Internet toàn cầu trên hàng triệu ứng dụng và trang web.

.

.

.

Loretta là giám đốc quảng cáo của một công ty lớn chuyên cung cấp dịch vụ bữa ăn dinh dưỡng. Cô ấy đang thiết lập Chiến dịch hiển thị của Google để xác định và tương tác với một số lượng lớn đối tượng, nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường của họ. Phát biểu nào mô tả chính xác nhất về phạm vi tiếp cận mà Chiến dịch hiển thị của Google có thể đem đến cho Loretta

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095